Závazná přihláška k účasti na semináři č. 19172
"Město ...", nebo "Obec ..."

Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.Hotel Victoria
31.10. 2019
9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Číslo akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
1890,- Kč/osoba


Účastníci k přihlášení


Nelze přihlásit další účastníky
Seminář je zcela zaplněn!