Závazná přihláška k účasti na semináři č. 19190
"Město ...", nebo "Obec ..."

Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxiBEA centrum
10.12. 2019
9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Číslo akreditace MVČR: AK/PV-172/2015 AK/VE-117/2015
1690,- Kč/osoba


Účastníci k přihlášení

  Zařazení Titul Jméno Příjmení Titul     Den Měsíc Rok     Místo narození
1.


Účastnický poplatek


Účastnický poplatek za 1 účastníků v celkové částce 1690,- Kč bude uhrazen:

proforma fakturou

Potvrzujeme, že jsme se seznámili se smluvními podmínkami a souhlasíme s nimi.Agentura IPSUM dodržuje ochranu osobních údajů účastníků vzdělávání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
SMLUVNÍ PODMÍNKY


  • Objednavatel ( přihlašující organizace ) přijímá nabídku agentury IPSUM - Radomír Špaček – semináře, kurzy, vzdělávání ( pořadatele ) a závazně přihlašuje své pracovníky/ka k účasti na vzdělávací akci.
  • Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou. Smluvní cena zahrnuje náklady na organizační, materiální a technické zabezpečení vzdělávací akce.
  • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději tři dny před termínem konání akce. Účastnický poplatek je možno též hradit v hotovosti, závazná přihláška s vyznačením platby v hotovosti musí být poslána.
  • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity sálu bude pořadatel včas informovat zbylé účastníky ( objednavatele ) o náhradním termínu konání akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem.
  • Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí pořadatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši na základě písemného požadavku objednavatele.
  • Zpráva o zrušení semináře je posílána e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v přihlášce.
  • Objednavatel má právo v případě znemožnění účasti přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. V případě, že se přihlášený účastník bez omluvy nedostaví a nebude vyslán náhradník, účastnický poplatek se nevrací. Po vzájemné dohodě je možno již zaplacený účastnický poplatek převést na jinou akci.
  • Případná změna termínu, přednáškového sálu nebo lektora je vyhrazena.