* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
České Budějovice - Kulturní dům Metropol
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice

Ke kulturnímu domu se dostanete z vlakového a autobusového nádraží trolejbusovou linkou č. 5 nebo autobusovými linkami č.10 a 13 - zastávka Senovážné náměstí DK.
V.S. Vypsané semináře pro město  České Budějovice Datum Místo Lektor

19113
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
156867120017.09.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

19114
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019
157247640031.10.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

19136
Kontrolní vážení vozidel, správní trestání z pohledu správního orgánu - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů


Akreditace v akreditačním řízení


Seminář se věnuje problematice souběhu přestupků kontrolního vážení zejména s přestupky technického stavu vozidel.
156927600024.09.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Michal Tichý

19149
Jak motivovat klienta v sociální službě


Akreditace MPSV ČR A2018/0181-PC/SP/VP


zaměřeno na práci s rodinou
157308120007.11.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Bc. Alena Reitmayerová

19162
Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi


Akreditace v akreditačním řízení
156823920012.09.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.