* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
České Budějovice - Kulturní dům Metropol
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice

Ke kulturnímu domu se dostanete z vlakového a autobusového nádraží trolejbusovou linkou č. 5 nebo autobusovými linkami č.10 a 13 - zastávka Senovážné náměstí DK.
V.S. Vypsané semináře pro město  České Budějovice Datum Místo Lektor

18029
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich.
152089560013.03.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Jana Vraná

18030
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152331120010.04.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18031
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152331120010.04.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Monika Koudelková

18071
Sociální práce s manipulativními rodiči
Zbývají 2 volná místa!


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152210160027.03.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18072
Pozemní komunikace z pozice vlastníka, uživatele a úředníka


Akreditace MV ČR AK/PV-47/2018 AK/VE-27/2018
152210160027.03.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Bc. David Mazánek

18078
EVIDENCE OBYVATEL A VIDIMACE A LEGALIZACE V PRAXI OHLAŠOVEN


Akreditace V akreditačním řízení


Mimořádný seminář určený zejména pro úředníky/pracovníky ohlašoven, kteří zároveň provádějí ověřování listin a podpisů
152469360026.04.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Zdeňka Stránská

18083
Jméno a příjmení


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
152935920019.06.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Jana Hálová