* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
České Budějovice - Kulturní dům Metropol
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice

Ke kulturnímu domu se dostanete z vlakového a autobusového nádraží trolejbusovou linkou č. 5 nebo autobusovými linkami č.10 a 13 - zastávka Senovážné náměstí DK.
V.S. Vypsané semináře pro město  České Budějovice Datum Místo Lektor

18132
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace V akreditačním řízení
153661680011.09.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18133
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
153903600009.10.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Marcela Pavlová

18134
Obstrukce v judikatuře. Reflexe nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MV ČR: AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018
154102680001.11.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

18135
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním


Akreditace V akreditačním řízení
154145880006.11.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Bc. Alena Reitmayerová

18137
Informační zákony v praxi - novinky v legislativě a judikatuře z pohledu autorů komentářů k zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 123/1998 Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-364/2018 AK/VE-217/2018
154266840020.11.
20.11.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
JUDr. Miloš Tuháček

18138
Zákon na ochranu zvířat a související judikatura


Akreditace MV ČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015
154266840020.11.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Jana Traplová

18139
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
154284120022.11.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Ladislav Hireš

18198
Rodinné a matriční právo v praxi matrik


Akreditace MV ČR: AK/PV-78/2018 AK/VE-46/2018
153860400004.10.
04.10.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
Zdeňka Stránská