* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Karlovy Vary - Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, Karlovy Vary

Ke krajskému úřadu se dostanete linkami 1 a 2 městské hromadné dopravy. Před budovou je dostatek míst pro parkování os. automobilů.
V.S. Vypsané semináře pro město  Karlovy Vary Datum Místo Lektor

20013
Sociální práce s manipulativními rodiči
Zbývá 8 volných míst!


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


Seminář je z termínu 02. 04. 2020 přesunut na termín 24. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160089840024.09.
2020
Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary
Bc. Alena Reitmayerová

20018
Obstrukce v judikatuře


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018


Seminář je z termínu 26. 03. 2020 přesunut na termín 29. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160133040029.09.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

20025
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Seminář je z termínu 26. 05. 2020 přesunut na termín 24. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160453080005.11.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20038
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015
160677720001.12.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Zdeňka Stránská