* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Karlovy Vary - Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, Karlovy Vary

Ke krajskému úřadu se dostanete linkami 1 a 2 městské hromadné dopravy. Před budovou je dostatek míst pro parkování os. automobilů.
V.S. Vypsané semináře pro město  Karlovy Vary Datum Místo Lektor

18140
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace V akreditačním řízení
153843120002.10.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18141
Jméno a příjmení


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
153782640025.09.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Jana Hálová

18142
Zákon o přestupcích - zákon a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
153903600009.10.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Myron Zajonc

18143
Obstrukce v judikatuře. Reflexe nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MV ČR: AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018
154024560023.10.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

18144
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
154024560023.10.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Ladislav Hireš

18145
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
154041840025.10.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ing. Marcela Pavlová

18146
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním


Akreditace V akreditačním řízení
154163160008.11.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Bc. Alena Reitmayerová

18147
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
154206360013.11.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Drahoslava Pečinková

18149
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
154387800004.12.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Mgr. Jana Vraná