* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Karlovy Vary - Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, Karlovy Vary

Ke krajskému úřadu se dostanete linkami 1 a 2 městské hromadné dopravy. Před budovou je dostatek míst pro parkování os. automobilů.
V.S. Vypsané semináře pro město  Karlovy Vary Datum Místo Lektor

18035
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152270640003.04.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18036
Rodinné a matriční právo v praxi matrik


Akreditace MV ČR: AK/PV-78/2018 AK/VE-46/2018


Jedinečná akce s jednou z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo
152590320010.05.
10.05.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
Zdeňka Stránská

18037
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152633520015.05.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ing. Marcela Pavlová

18038
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152754480029.05.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Jana Traplová