* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Karlovy Vary - Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, Karlovy Vary

Ke krajskému úřadu se dostanete linkami 1 a 2 městské hromadné dopravy. Před budovou je dostatek míst pro parkování os. automobilů.
V.S. Vypsané semináře pro město  Karlovy Vary Datum Místo Lektor

19117
Zákon o přestupcích


Akreditace MV ČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015


Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich novela od 1. 1. 2019, změnový zákon č. 183/2017 Sb.
157895640014.01.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Myron Zajonc

20013
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
158577840002.04.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Bc. Alena Reitmayerová

20018
Obstrukce v judikatuře


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018
158517720026.03.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

20025
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Návrhy nových odpadových zákonů MŽP jsou již předloženy vládě ČR.
159044400026.05.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20038
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015
159165360009.06.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Zdeňka Stránská