* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Praha - Dejvice - NTK
Technická 6 / 2710, Praha 6 - Dejvice

Národní Technická Knihovna se nachází mezi ulicemi Thákurova, Studentská, Technická a Flemingovým náměstím. Pokud využíváte MHD, k budově se ideálně dopravíte metrem na konečnou stanici Dejvická (trasa A), od níž je NTK vzdálena pěšky několik minut, viz mapku níže. Nejbližšími tramvajovými zastávkam
V.S. Vypsané semináře pro město  Praha Datum Místo Lektor

18007
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.
Zbývá 5 volných míst!


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
151968600027.02.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Drahoslava Pečinková

18008
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152029080006.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Monika Koudelková

18009
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152089560013.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18010
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Zbývá 8 volných míst!


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
152408880019.04.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Michal Tichý

18011
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152633520015.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18012
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
152633520015.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Drahoslava Pečinková

18013
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel


Akreditace MVČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015
152711280024.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Vraná

18014
Rodinné a matriční právo v praxi matrik


Akreditace MV ČR: AK/PV-78/2018 AK/VE-46/2018


Jedinečná akce s jednou z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo
152814960005.06.
05.06.
2018
Praha
Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT,
Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
Zdeňka Stránská

18074
Zákon o přestupcích - zákon a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
152227440029.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Myron Zajonc

18086
Obstrukce v judikatuře – aktuální


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018


Reflexe nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
152210160027.03.
2018
Praha
Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT,
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

18092
Stavební zákon - ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
152348400012.04.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Vladimíra Sedláčková

18094
Stavební zákon-umisťování staveb a změny v souvislosti s novelou stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)


Akreditace MV ČR: AK/VE-81/2015, AK/PV-120/2015
152694000022.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Machačková

18100
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152935920019.06.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Marcela Pavlová