* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Praha - Dejvice - NTK
Technická 6 / 2710, Praha 6 - Dejvice

Národní Technická Knihovna se nachází mezi ulicemi Thákurova, Studentská, Technická a Flemingovým náměstím. Pokud využíváte MHD, k budově se ideálně dopravíte metrem na konečnou stanici Dejvická (trasa A), od níž je NTK vzdálena pěšky několik minut, viz mapku níže. Nejbližšími tramvajovými zastávkam
V.S. Vypsané semináře pro město  Praha Datum Místo Lektor

19005
Pozemní komunikace z pozice vlastníka, uživatele a úředníka
Zbývá 9 volných míst!


Akreditace MV ČR AK/PV-47/2018 AK/VE-27/2018
155174040005.03.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Bc. David Mazánek

19006
Práce s ohroženým dítětem na 1. stupni ZŠ - úvod do tématu


Akreditace MPSV ČR 2016/0890-PC/SP/PP
155174040005.03.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Bc. Alena Reitmayerová

19041
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.
Zbývají 4 volná místa!


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
155493360011.04.
2019
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Drahoslava Pečinková

19044
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
155795760016.05.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Michal Tichý

19050
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
155536560016.04.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Marcela Pavlová

19051
Závazná stanoviska orgánů životního prostředí


Akreditace v akreditačním řízení


zaměření na novelu stavebního zákona č. 225/2017 Sb. a souvisejících zákonů
155432880004.04.
2019
Praha
Dejvice - NTK
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

19052
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel


Akreditace MVČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015
155977200006.06.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Vraná

19066
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace


Akreditace AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
155312280021.03.
2019
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Jana Hálová

19073
Škůdci (hmyz) okrasných dřevin v praxi úřadů v podmínkách ČR


Akreditace MVČR: AK/PV-365/2017 AK/VE-202/2017
155355480026.03.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Petr Martinek

19080
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi


Akreditace MVČR: AK/PV-172/2015 AK/VE-117/2015
155295000019.03.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jiří Jung

19081
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
155174040005.03.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

19087
Územní plánování z pohledu obce v praxi


Akreditace v akreditačním řízení
155372760028.03.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Eva Fialová