* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Jihlava - Kulturní dům DKO Jihlava
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

V.S. Vypsané semináře pro město  Jihlava Datum Místo Lektor

19124
Kontrolní vážení vozidel, správní trestání z pohledu správního orgánu - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů


Akreditace AK/VE-192/2019 AK/PV-320/2019


Seminář se věnuje problematice souběhu přestupků kontrolního vážení zejména s přestupky technického stavu vozidel.
156867120017.09.
2019
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Mgr. Michal Tichý

19125
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019
157308120007.11.
2019
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

19153
Jak motivovat klienta v sociální službě


Akreditace MPSV ČR A2018/0181-PC/SP/VP


zaměřeno na práci s rodinou
156867120017.09.
2019
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Bc. Alena Reitmayerová