* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Ústí nad Labem - Interhotel Bohemia
Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem

V.S. Vypsané semináře pro město  Ústí nad Labem Datum Místo Lektor

19008
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace


Akreditace MVČR: AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
154932120005.02.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Zdeňka Stránská

19012
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
154949400007.02.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
JUDr. Ladislav Hireš

19013
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
155476080009.04.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Mgr. Jana Vraná

19014
Práce s ohroženým dítětem na 1. stupni ZŠ - úvod do tématu


Akreditace MPSV ČR 2016/0890-PC/SP/PP
155838960021.05.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Bc. Alena Reitmayerová

19054
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
156080880018.06.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Ing. Marcela Pavlová