* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Ústí nad Labem - Interhotel Bohemia
Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem

V.S. Vypsané semináře pro město  Ústí nad Labem Datum Místo Lektor

18125
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace V akreditačním řízení
153860400004.10.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18126
Zákon o přestupcích - zákon a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
153782640025.09.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
JUDr. Myron Zajonc

18127
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
153843120002.10.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Mgr. Jana Vraná

18129
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním


Akreditace V akreditačním řízení
153920880011.10.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Bc. Alena Reitmayerová

18130
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
154145880006.11.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
JUDr. Ladislav Hireš

18197
Evidence obyvatel a rodná čísla v praxi ohlašoven a právní předpisy související


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015 // AK/VE-132/2015
154465560013.12.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Zdeňka Stránská