* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Olomouc - Hotel Alley
Michalské stromořadí 1061

V.S. Vypsané semináře pro město  Olomouc Datum Místo Lektor

18181
Jméno a příjmení


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
154223640015.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Jana Hálová

18183
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
154102680001.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Ladislav Hireš

18184
Vybrané přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., včetně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
154206360013.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Michal Tichý

18185
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace V akreditačním řízení
154448280011.12.
2018
Olomouc
BEA centrum
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18186
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
154448280011.12.
2018
Olomouc
BEA centrum
Ing. Marcela Pavlová

18202
Choroby (houby) okrasných dřevin v praxi odborů životního prostředí


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
154223640015.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
Ing. Jiří Rozsypálek