* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Praha - Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT,
Thákurova 1, Praha 6

Masarykova kolej se nachází v Praze 6 - Dejvicích se skvělou dostupností do centra a na dálniční síť. Metro - Trasa A stanice Dejvická, Tramvaje - 20,23,36, noční tramvaj 51 - zastávky Dejvická nebo Vítězné náměstí BUS - 107,116,147,160,206 - zastávka Dejvická, Noční BUS - linky 502,515 - zastávk
V.S. Vypsané semináře pro město  Praha Datum Místo Lektor

18007
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.
Zbývá 5 volných míst!


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
151968600027.02.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Drahoslava Pečinková

18008
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152029080006.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Monika Koudelková

18009
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152089560013.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18010
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Zbývá 8 volných míst!


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
152408880019.04.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Michal Tichý

18011
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152633520015.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18012
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
152633520015.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Drahoslava Pečinková

18013
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel


Akreditace MVČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015
152711280024.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Vraná

18014
Rodinné a matriční právo v praxi matrik


Akreditace MV ČR: AK/PV-78/2018 AK/VE-46/2018


Jedinečná akce s jednou z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo
152814960005.06.
05.06.
2018
Praha
Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT,
Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
Zdeňka Stránská

18074
Zákon o přestupcích - zákon a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
152227440029.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Myron Zajonc

18086
Obstrukce v judikatuře – aktuální


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018


Reflexe nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
152210160027.03.
2018
Praha
Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT,
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

18092
Stavební zákon - ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
152348400012.04.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Vladimíra Sedláčková

18094
Stavební zákon-umisťování staveb a změny v souvislosti s novelou stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)


Akreditace MV ČR: AK/VE-81/2015, AK/PV-120/2015
152694000022.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Machačková

18100
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152935920019.06.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Marcela Pavlová