* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Brno - COWO Brno
Moravské nám. 4, Brno

MHD Brno Hlavní nádraží – Moravské nám. 3, COWO Brno, Dům Scalla 49.1974000N, 16.6082000E Tram. č. 1- směr Medlánky výstup na 3. zastávce Bus č. 67 – směr Jundrov, výstup na 3. zastávce Parkování je možné v podzemních garážích pod Janáčkovým divadlem. Centrum COWO nemá vlastní parkoviště.
V.S. Vypsané semináře pro město  Brno Datum Místo Lektor

20027
Obstrukce v judikatuře


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018
158819760030.04.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

20030
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace AK/PV-114/2019 AK/VE-65/2019
158154840013.02.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

20031
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Návrhy nových odpadových zákonů MŽP jsou již předloženy vládě ČR.
158940720014.05.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20040
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“


Akreditace MV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017


Školení aktualizované o poznatky z praxe, judikaturu s důrazem na provázání problematiky s přestupkovým řízením ohledně registračních úkonů.
158198040018.02.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Mgr. Michal Tichý

20041
Kontrolní vážení vozidel, správní trestání z pohledu správního orgánu - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů


Akreditace AK/VE-192/2019 AK/PV-320/2019


Aktualizováno a doplněno o případy z praxe, nejnovější judikaturu, vysvětlení souvislostí s dalšími dopadajícími právními předpisy.
159061680028.05.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Mgr. Michal Tichý

20044
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
158560560031.03.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Mgr. Monika Koudelková