* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Ústí nad Labem - Krajský úřad
Velká Hradební 3118, budova A

V.S. Vypsané semináře pro město  Ústí nad Labem Datum Místo Lektor

18023
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152029080006.03.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18024
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152167320022.03.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Mgr. Monika Koudelková

18025
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015 // AK/VE-101/2015
152408880019.04.
19.04.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Zdeňka Stránská
Ing. Mgr. Hana Kašparová

18026
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152814960005.06.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
JUDr. Jana Traplová