* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Ústí nad Labem - Dům kultury
Velká hradební 1025/19, Ústí nad Labem

V.S. Vypsané semináře pro město  Ústí nad Labem Datum Místo Lektor

19110
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MV ČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


včetně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
157230360029.10.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Mgr. Jana Vraná

19111
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Návrhy nových odpadových zákonů MŽP jsou již předloženy vládě ČR.
157290840005.11.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

19112
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
157411800019.11.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

19148
Jak motivovat klienta v sociální službě


Akreditace MPSV ČR A2018/0181-PC/SP/VP


zaměřeno na práci s rodinou
157411800019.11.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Bc. Alena Reitmayerová

19193
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi


Akreditace MVČR: AK/PV-172/2015 AK/VE-117/2015
157169520022.10.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Miroslav Černý