* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
České Budějovice - Úřad


V.S. Vypsané semináře pro město  České Budějovice Datum Místo Lektor

19015
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
155113560026.02.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Ladislav Hireš

19016
Práce s ohroženým dítětem na 1. stupni ZŠ - úvod do tématu


Akreditace MPSV ČR 2016/0890-PC/SP/PP
155415600002.04.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Bc. Alena Reitmayerová

19017
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
155432880004.04.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Jana Vraná

19018
Zákon o přestupcích


Akreditace MVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015


Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich novela od 1. 1. 2019, změnový zákon č. 183/2017 Sb.
155597040023.04.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

19062
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace


Akreditace AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
155597040023.04.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Jana Hálová

19086
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace v akreditačním řízení
155312280021.03.
2019
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.