* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
České Budějovice - Úřad


V.S. Vypsané semináře pro město  České Budějovice Datum Místo Lektor

20012
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
158681520014.04.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Bc. Alena Reitmayerová

20017
Závazná stanoviska orgánů životního prostředí


Akreditace AK/PV-124/2019 AK/VE-72/2019


zaměření na novelu stavebního zákona č. 225/2017 Sb. a souvisejících zákonů
158033880030.01.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

20024
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Návrhy nových odpadových zákonů MŽP jsou již předloženy vládě ČR.
158923440012.05.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20037
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015
158379480010.03.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Zdeňka Stránská

20048
Novinky v aktualizaci územně analytických podkladů. Postup pořízení z hlediska úředníka úřadu ÚP.


Akreditace v akreditačním řízení
158767920024.04.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Václav Jetel