* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
České Budějovice - Úřad


V.S. Vypsané semináře pro město  České Budějovice Datum Místo Lektor

20012
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


Seminář je z termínu 14. 04. 2020 přesunut na termín 13. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160254000013.10.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Bc. Alena Reitmayerová

20024
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Seminář je z termínu 12. 05. 2020 přesunut na termín 13. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160254000013.10.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20048
Seminář je z termínu 24. 04. 2020 přesunut na termín 27. 08. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.


Akreditace AK/PV-89/2020 AK/VE-55/2020


Vzhledem k současné situaci se seminář přesouvá na náhradní termín. O termínu jednáme a včas Vám ho oznámíme.
159847920027.08.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Václav Jetel