* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Olomouc - Oblastní Unie Neslyšících Olomouc
Jungmannova 972/25

MHD Olomouc: Hlavní nádraží – BEA centrum Olomouc- Hodolany Oblastní Unie Neslyšících se nachází v Olomouci v Jungmannově ulici. Od budovy hlavního nádraží je dostupná buď pěšky (950m=cca) nebo tramvají č.xx
V.S. Vypsané semináře pro město  Olomouc Datum Místo Lektor

20042
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“


Akreditace MV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017


Vzhledem k současné situaci se seminář přesouvá na náhradní termín. O termínu jednáme a včas Vám ho oznámíme.
158759280023.04.
2020
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Michal Tichý

20056
Vodoprávní řízení pro úředníky územně samosprávných celků Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Akreditace v akreditačním řízení
159104880002.06.
2020
Olomouc
BEA centrum
Ing. Martin Mareš DiS.