* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Praha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha-Nusle

v Zotavovně VS ČR PRAHA, Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha-Nusle. Výstup z Metra C na stanici Pražského povstání a pak: 1) pěšky po ulici Táborská cca 10 min. pěšky 2) tram č. 18 z Pražského povstání do stanice Palouček. 3) Autobus 193 z Pražského povstání do stanice Palouček
V.S. Vypsané semináře pro město  Praha Datum Místo Lektor

20003
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


včetně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich.
158983920019.05.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jana Polívková Vraná

20004
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel


Akreditace MV ČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015
159122160004.06.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jana Polívková Vraná

20005
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015


Vzhledem k současné situaci se seminář přesouvá na náhradní termín v září. O termínu jednáme a včas Vám ho oznámíme.
158560560031.03.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Drahoslava Pečinková

20006
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Zbývá 9 volných míst!


Akreditace MV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017


Vzhledem k současné situaci se seminář přesouvá na náhradní termín v září. O termínu jednáme a včas Vám ho oznámíme.
158577840002.04.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Michal Tichý

20008
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015


Vzhledem k současné situaci se seminář přesouvá na náhradní termín. O termínu jednáme a včas Vám ho oznámíme.
158698800016.04.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Jana Hálová

20020
Správní řád v praxi úřadů


Akreditace MVČR: AK/PV-139/2015 AK/VE-99/2015
158698800016.04.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Myron Zajonc

20021
Zákon o přestupcích


Akreditace MV ČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015


Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich novela od 1. 1. 2019, změnový zákon č. 183/2017 Sb.
159104880002.06.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Myron Zajonc

20022
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Vzhledem k současné situaci se seminář přesouvá na náhradní termín. O termínu jednáme a včas Vám ho oznámíme.
158742000021.04.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20043
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
158983920019.05.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Monika Koudelková

20046
Novinky v aktualizaci územně analytických podkladů. Postup pořízení z hlediska úředníka úřadu ÚP.


Akreditace v akreditačním řízení
159122160004.06.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Václav Jetel

20049
Škůdci (hmyz) okrasných dřevin v praxi úřadů v podmínkách ČR


Akreditace MVČR: AK/PV-365/2017 AK/VE-202/2017
158940720014.05.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Petr Martinek

20051
Choroby (houby) okrasných dřevin v praxi odborů životního prostředí


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
159104880002.06.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Jiří Rozsypálek

20052
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
159286320023.06.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Marcela Pavlová

20053
Vodoprávní řízení pro úředníky územně samosprávných celků Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Akreditace v akreditačním řízení
159044400026.05.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Martin Mareš DiS.

20054
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace v akreditačním řízení
158940720014.05.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.