* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Praha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha-Nusle

Zotavovna VS ČR PRAHA, Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha-Nusle Výstup z Metra C na stanici Pražského povstání a pak pěšky po ulici Táborská cca 3 min. pěšky.
V.S. Vypsané semináře pro město  Praha Datum Místo Lektor

20001
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


včetně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich.
158033880030.01.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jana Polívková Vraná

20002
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel
Zbývá 9 volných míst!


Akreditace MV ČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015
158094360006.02.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jana Polívková Vraná

20003
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


včetně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla.Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich.
158983920019.05.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jana Polívková Vraná

20004
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel


Akreditace MV ČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015
159122160004.06.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jana Polívková Vraná

20005
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.
Zbývá 10 volných míst!


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
158215320020.02.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Drahoslava Pečinková

20006
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Zbývají 2 volná místa!


Akreditace MV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017


Školení aktualizované o poznatky z praxe, judikaturu s důrazem na provázání problematiky s přestupkovým řízením ohledně registračních úkonů.
158577840002.04.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Michal Tichý

20007
Kontrolní vážení vozidel, správní trestání z pohledu správního orgánu - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Zbývá 1 volné místo!


Akreditace AK/VE-192/2019 AK/PV-320/2019


Aktualizováno a doplněno o případy z praxe, nejnovější judikaturu, vysvětlení souvislostí s dalšími dopadajícími právními předpisy.
158137560011.02.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Michal Tichý

20008
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015
158698800016.04.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Jana Hálová

20016
Obstrukce v judikatuře


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018
158396760012.03.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

20019
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace AK/PV-114/2019 AK/VE-65/2019
158258520025.02.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

20020
Správní řád v praxi úřadů


Akreditace MVČR: AK/PV-139/2015 AK/VE-99/2015
158698800016.04.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Myron Zajonc

20021
Zákon o přestupcích


Akreditace MV ČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015


Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich novela od 1. 1. 2019, změnový zákon č. 183/2017 Sb.
159104880002.06.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Myron Zajonc

20022
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Návrhy nových odpadových zákonů MŽP jsou již předloženy vládě ČR.
158742000021.04.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20043
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
158983920019.05.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Monika Koudelková

20045
Územní plánování z pohledu obce v praxi


Akreditace AK/PV-173/2019 AK/VE-106/2019
158457240019.03.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Eva Fialová

20046
Novinky v aktualizaci územně analytických podkladů. Postup pořízení z hlediska úředníka úřadu ÚP.


Akreditace v akreditačním řízení
159122160004.06.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Václav Jetel