* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Praha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha-Nusle

Zotavovna VS ČR PRAHA, Na Květnici 1105/10, 140 00 Praha-Nusle Výstup z Metra C na stanici Pražského povstání a pak pěšky po ulici Táborská cca 3 min. pěšky.
V.S. Vypsané semináře pro město  Praha Datum Místo Lektor

19103
Zákon o přestupcích


Akreditace MV ČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015


Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich novela od 1. 1. 2019, změnový zákon č. 183/2017 Sb.
157532760003.12.
2019
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Myron Zajonc

19104
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel
Zbývá 8 volných míst!


Akreditace MV ČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015
157532760003.12.
2019
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jana Vraná

19163
Kontrolní vážení vozidel, správní trestání z pohledu správního orgánu - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
Seminář je plně obsazen


Akreditace AK/VE-192/2019 AK/PV-320/2019


Seminář se věnuje problematice souběhu přestupků kontrolního vážení zejména s přestupky technického stavu vozidel
157472280026.11.
2019
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Michal Tichý

19167
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace
Zbývá 7 volných míst!


Akreditace AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017


Velká novela zákona o ověřování, provedená zákonem č. 279/2019 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy, nabývá účinnosti dnem 21. listopadu 2019
157489560028.11.
2019
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Jana Hálová