* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Plzeň - MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Kopeckého sady 11, 301 00 Plzeň

V.S. Vypsané semináře pro město  Plzeň Datum Místo Lektor

20010
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015


Seminář je z termínu 02. 04. 2020 přesunut na termín 10. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
159968880010.09.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
JUDr. Jana Hálová

20011
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


Seminář je z termínu 04. 06. 2020 přesunut na termín 26. 11. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160634520026.11.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
Bc. Alena Reitmayerová

20023
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Seminář je z termínu 28. 04. 2020 přesunut na termín 15. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160012080015.09.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20047
Novinky v aktualizaci územně analytických podkladů. Postup pořízení z hlediska úředníka úřadu ÚP.


Akreditace AK/PV-89/2020 AK/VE-55/2020


Seminář je z termínu 21. 05. 2020 přesunut na termín 10. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
159968880010.09.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
Ing. Václav Jetel

20062
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace


Akreditace AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
160331760022.10.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
Zdeňka Stránská

20063
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi


Akreditace v akreditačním řízení
160072560022.09.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
Miroslav Černý