* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
On-line seminář - On-line seminář


On-line seminář v prostředí Microsoft Teams
V.S. Vypsané semináře pro město  On-line seminář Datum Místo Lektor

22013
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb dle stavebního zákona - on-line


Akreditace AK/PV-250/2021 // AK/VE-141/2021
165351600026.05.
2022
On-line seminář
On-line seminář
Ing. Marcela Pavlová

22014
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - Technické přestupky v dopravě-na pomezí více zákonů - on-line


Akreditace AK/PV-111/2022 // AK/VE-55/2022
165515760014.06.
2022
On-line seminář
On-line seminář
Mgr. Michal Tichý