Závazná přihláška k účasti na semináři č. 23016
"Město ...", nebo "Obec ..."

Doručování a komunikace s osobami vystupujícími v přestupkovém řízení - on-line.On-line seminář
08.2. 2024
9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Číslo akreditace AK/PV-726/2023 // AK/VE-359/2023
1990,- Kč/osoba


Účastníci k přihlášení

  Zařazení Titul Jméno Příjmení Titul     Den Měsíc Rok     Místo narození
1.


Účastnický poplatek


Účastnický poplatek za 1 účastníků v celkové částce 1990,- Kč bude uhrazen:

proforma fakturou

Potvrzujeme, že jsme se seznámili se smluvními podmínkami a souhlasíme s nimi.Agentura IPSUM dodržuje ochranu osobních údajů účastníků vzdělávání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
SMLUVNÍ PODMÍNKY


  • Objednavatel (přihlašující organizace) přijímá nabídku agentury IPSUM s.r.o. (pořadatele) a závazně přihlašuje své pracovníky/ka k účasti na vzdělávací akci.
  • Objednavatel (přihlašující organizace) přijímá nabídku agentury IPSUM s.r.o. (pořadatele) a závazně přihlašuje své pracovníky/ka k účasti na vzdělávací akci.
  • Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději tři dny před termínem konání akce.
  • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem.
  • V případě překročení kapacity sálu bude pořadatel včas informovat zbylé účastníky (objednavatele) o náhradním termínu konání akce.
  • Nebude-li, při zrušení akce pořadatelem stanoven náhradní termín, vrátí pořadatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši.
  • Zpráva o zrušení semináře je posílána e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v přihlášce.
  • Objednavatel má právo v případě znemožnění účasti přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. Změnu neprodleně oznámí telefonicky nebo e-mailem pořadateli. V případě, že se přihlášený účastník bez omluvy nedostaví a nebude vyslán náhradník, účastnický poplatek se nevrací. Po vzájemné dohodě je možno již zaplacený účastnický poplatek převést na jinou akci.
  • Storno poplatky – bude-li doručena závazná přihláška, účastník se bez omluvy nedostaví a nebude mít uhrazen účastnický poplatek, nebo zruší svou účast 24 hod. před konáním akce, bude účtován storno poplatek ve výši 30% hodnoty účastnického poplatku formou faktury.
  • Případná změna termínu, místa konání nebo lektora je vyhrazena a bude oznámena mailem na adresu uvedenou v přihlášce.