V.S. Výpis všech seminářů Datum Místo Lektor

23018
Nový zákon o odpadech v praxi včetně prováděcích vyhlášek - on-line. (Legislativní změny v odpadech)


Akreditace AK/PV-255/2022 // AK/VE-129/2022
169706160012.10.
2023
On-line seminář
On-line seminář
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

23013
Evidence obyvatel a rodná čísla - on-line


Akreditace AK/PV-555/2021 // AK/VE-335/2021
169809840024.10.
2023
On-line seminář
On-line seminář
JUDr. Drahoslava Pečinková

23014
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi - on-line


Akreditace AK/PV-430/2021 // AK/VE-243/2021
169827120026.10.
2023
On-line seminář
On-line seminář
Miroslav Černý

23015
Závazná stanoviska orgánů územního plánování a standardizace územně plánovací dokumentace - on-line.


Akreditace AK/PV-727/2022 // AK/VE-361/2022
169870680031.10.
2023
On-line seminář
On-line seminář
Ing. Vladimír Voldřich

23012
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Vybrané problémy na úseku registru vozidel - on-line


Akreditace AK/PV-112/2022 // AK/VE-56/2022
169887960002.11.
2023
On-line seminář
On-line seminář
Mgr. Michal Tichý

23016
Doručování a komunikace s osobami vystupujícími v přestupkovém řízení - on-line.


Akreditace V akreditačním řízení
169991640014.11.
2023
On-line seminář
On-line seminář
Mgr. Michal Tichý