V.S. Výpis všech seminářů Datum Místo Lektor

20042
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Zbývá 9 volných míst!


Akreditace MV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017


Seminář je z termínu 26. 04. 2020 přesunut na termín 22. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160072560022.09.
2020
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Michal Tichý

20044
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017


Seminář je z termínu 19. 05. 2020 přesunut na termín 22. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160072560022.09.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Monika Koudelková

20013
Sociální práce s manipulativními rodiči
Zbývá 8 volných míst!


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


Seminář je z termínu 02. 04. 2020 přesunut na termín 24. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160089840024.09.
2020
Karlovy Vary
Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary
Bc. Alena Reitmayerová

20031
Zákon o odpadech v praxi
Seminář byl zrušen


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Seminář je z termínu 28. 05. 2020 přesunut na termín 24. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160089840024.09.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20068
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi
Seminář byl zrušen


Akreditace v akreditačním řízení
160089840024.09.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Miroslav Černý

20018
Obstrukce v judikatuře


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018


Seminář je z termínu 26. 03. 2020 přesunut na termín 29. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160133040029.09.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

20041
Kontrolní vážení vozidel, správní trestání z pohledu správního orgánu - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů


Akreditace AK/VE-192/2019 AK/PV-320/2019


Seminář je z termínu 28. 05. 2020 přesunut na termín 06.10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti. Aktualizováno a doplněno o případy z praxe, nejnovější judikaturu, vysvětlení souvislostí s dalšími
160193520006.10.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Mgr. Michal Tichý

20051
Choroby (houby) okrasných dřevin v praxi odborů životního prostředí


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017


Seminář je z termínu 02. 06. 2020 přesunut na termín 06. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160193520006.10.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Jiří Rozsypálek

20055
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace AK/PV-123/2020 AK/VE-79/2020


Seminář je z termínu 21. 05. 2020 přesunut na termín 06. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160193520006.10.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.

20069
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi


Akreditace v akreditačním řízení
160193520006.10.
2020
Liberec
Hotel Liberec
Miroslav Černý

20076
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace AK/PV-123/2020 AK/VE-79/2020
160210800008.10.
2020
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.

19175
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Seminář je z termínu 26. 05. 2020 přesunut na termín 08. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160210800008.10.
2020
Olomouc
BEA centrum
Ing. Marcela Pavlová

20012
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


Seminář je z termínu 14. 04. 2020 přesunut na termín 13. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160254000013.10.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Bc. Alena Reitmayerová

20024
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Seminář je z termínu 12. 05. 2020 přesunut na termín 13. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160254000013.10.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20005
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015


Seminář je z termínu 31. 03. 2020 přesunut na termín 15. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160271280015.10.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Drahoslava Pečinková

20060
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace AK/PV-114/2019 AK/VE-65/2019
160271280015.10.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

20080
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi


Akreditace MVČR: AK/PV-172/2015 AK/VE-117/2015
160314480020.10.
2020
Olomouc
BEA centrum
Miroslav Černý

20062
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace


Akreditace AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
160331760022.10.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
Zdeňka Stránská

20071
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
160331760022.10.
2020
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Bc. Alena Reitmayerová

20034
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015


Seminář je z termínu 12. 05. 2020 přesunut na termín 27. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160375320027.10.
2020
Ostrava
Vítkovice Machinery group
Zdeňka Stránská

20054
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace AK/PV-123/2020 AK/VE-79/2020


Seminář je z termínu 14. 5. 2020 přesunut na termín 27. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160375320027.10.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.

20052
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Vzhledem k neočekávanému pracovnímu vytížení lektorky - účast na jednání legislativní rady vlády je sem. z 23.6.2020 přesunut na termín 01.10. 2020
160392600029.10.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Marcela Pavlová

20061
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
160435800003.11.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Bc. Alena Reitmayerová

20025
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Seminář je z termínu 26. 05. 2020 přesunut na termín 24. 09. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160453080005.11.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20058
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace AK/PV-123/2020 AK/VE-79/2020
160496280010.11.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.

20021
Zákon o přestupcích


Akreditace MV ČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015


Seminář je z termínu 02. 06. 2020 přesunut na termín 12. 11. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160513560012.11.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Myron Zajonc

20079
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace


Akreditace AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
160574040019.11.
2020
Olomouc
BEA centrum
Zdeňka Stránská

20049
Škůdci (hmyz) okrasných dřevin v praxi úřadů v podmínkách ČR


Akreditace MVČR: AK/PV-365/2017 AK/VE-202/2017


Seminář je z termínu 14. 05. 2020 přesunut na termín 24. 11. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160617240024.11.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Petr Martinek

20064
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
160617240024.11.
2020
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Mgr. Jana Polívková Vraná

20081
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace AK/PV-123/2020 AK/VE-79/2020


Seminář je z termínu 21. 05. 2020 přesunut na termín 06. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160617240024.11.
2020
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.

20011
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


Seminář je z termínu 04. 06. 2020 přesunut na termín 26. 11. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160634520026.11.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
Bc. Alena Reitmayerová

20022
Zákon o odpadech v praxi


Akreditace MV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019


Seminář je z termínu 21. 04. 2020 přesunut na termín 26. 11. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160634520026.11.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
JUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.

20066
Škůdci (hmyz) okrasných dřevin v praxi úřadů v podmínkách ČR


Akreditace MVČR: AK/PV-365/2017 AK/VE-202/2017
160634520026.11.
2020
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Petr Martinek

20073
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace AK/PV-114/2019 AK/VE-65/2019
160634520026.11.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

20004
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel


Akreditace MV ČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015


Seminář je z termínu 04. 06. 2020 přesunut na termín 01. 12. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160677720001.12.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jana Polívková Vraná

20006
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Zbývá 6 volných míst!


Akreditace MV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017


Seminář je z termínu 02. 04 2020 přesunut na termín 01. 12. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160677720001.12.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Michal Tichý

20027
Obstrukce v judikatuře


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018


Seminář je z termínu 30. 04 2020 přesunut na termín 08. 12. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160677720001.12.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

20038
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015
160677720001.12.
2020
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Zdeňka Stránská

20050
Škůdci (hmyz) okrasných dřevin v praxi úřadů v podmínkách ČR


Akreditace MVČR: AK/PV-365/2017 AK/VE-202/2017
160677720001.12.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Ing. Petr Martinek

20014
Sociální práce s manipulativními rodiči
Zbývá 7 volných míst!


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


Seminář je z termínu 09. 04. 2020 přesunut na termín 03. 12. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160695000003.12.
2020
Liberec
Hotel Liberec
Bc. Alena Reitmayerová

20063
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi


Akreditace v akreditačním řízení
160695000003.12.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
Miroslav Černý

20059
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi


Akreditace v akreditačním řízení
160738200008.12.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Miroslav Černý

20056
Vodoprávní řízení pro úředníky územně samosprávných celků Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Akreditace AK/PV-179/2020 AK/VE-117/2020


Seminář je z termínu 22. 09. 2020 přesunut na termín 10. 12. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160755480010.12.
2020
Olomouc
BEA centrum
Ing. Martin Mareš DiS.

20075
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
160755480010.12.
2020
Olomouc
BEA centrum
Bc. Alena Reitmayerová

20078
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
160798680015.12.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Zdeňka Stránská