V.S. Výpis všech seminářů Datum Místo Lektor

18034
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona
Seminář byl zrušen


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
151968600027.02.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Ladislav Hireš

18007
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.
Zbývá 5 volných míst!


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
151968600027.02.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Drahoslava Pečinková

18082
Jméno a příjmení
Seminář byl zrušen


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
151968600027.02.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
JUDr. Jana Hálová

18040
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
151985880001.03.
2018
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
JUDr. Ladislav Hireš

18077
Sociální práce s manipulativními rodiči
Zbývají 3 volná místa!


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
151985880001.03.
2018
Liberec
Hotel Liberec
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18023
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152029080006.03.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18008
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152029080006.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Monika Koudelková

18050
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152029080006.03.
2018
Brno
COWO Brno
JUDr. Jana Traplová

18018
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015


"Případové studie k některým matričním zápisům"
152046360008.03.
2018
Plzeň
Hotel Victoria
Zdeňka Stránská

18009
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152089560013.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18029
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich.
152089560013.03.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Jana Vraná

18042
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152089560013.03.
2018
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
JUDr. Ladislav Hireš

18019
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152150040020.03.
2018
Plzeň
Hotel Victoria
JUDr. Jana Traplová

18024
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152167320022.03.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Mgr. Monika Koudelková

18060
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152167320022.03.
2018
Ostrava
Dům kultury Akord
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18061
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.
Zbývá 10 volných míst!


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
152167320022.03.
2018
Ostrava
Dům kultury Akord
JUDr. Drahoslava Pečinková

18046
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152167320022.03.
2018
Brno
COWO Brno
JUDr. Ladislav Hireš

18071
Sociální práce s manipulativními rodiči
Zbývají 2 volná místa!


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152210160027.03.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18072
Pozemní komunikace z pozice vlastníka, uživatele a úředníka


Akreditace MV ČR AK/PV-47/2018 AK/VE-27/2018
152210160027.03.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Bc. David Mazánek

18086
Obstrukce v judikatuře – aktuální


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018


Reflexe nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
152210160027.03.
2018
Praha
Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT,
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

18074
Zákon o přestupcích - zákon a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
152227440029.03.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Myron Zajonc

18052
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152227440029.03.
2018
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Ladislav Hireš

18035
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152270640003.04.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18062
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152287920005.04.
2018
Ostrava
Hotel Maria
JUDr. Ladislav Hireš

18030
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152331120010.04.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18031
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152331120010.04.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Mgr. Monika Koudelková

18076
Zákon o přestupcích - zákon a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
152331120010.04.
2018
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
JUDr. Myron Zajonc

18053
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152331120010.04.
2018
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Jana Traplová

18084
Jméno a příjmení
Zbývá 10 volných míst!


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
152331120010.04.
2018
Brno
COWO Brno
JUDr. Jana Hálová

18092
Stavební zákon - ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
152348400012.04.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Vladimíra Sedláčková

18045
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ-Pořizování nástrojů územního plánování, vybrané problémy z praxe a změny po novele stavebního zákona


Akreditace MVČR: AK-PV-177/2017 AK/VE-100/2017


Na semináři bude prezentován stav po novele SZ účinné od 1. 1. 2018.
152391600017.04.
2018
Brno
COWO Brno
Ing. Eva Fialová

18025
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015 // AK/VE-101/2015
152408880019.04.
19.04.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Zdeňka Stránská
Ing. Mgr. Hana Kašparová

18010
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Zbývá 8 volných míst!


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
152408880019.04.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Michal Tichý

18075
Zákon o přestupcích - zákon a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
152408880019.04.
2018
Plzeň
Hotel Victoria
JUDr. Myron Zajonc

18054
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152408880019.04.
2018
Olomouc
BEA centrum
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18047
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich.
152408880019.04.
2018
Brno
COWO Brno
Mgr. Jana Vraná

18063
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152452080024.04.
2018
Ostrava
Hotel Maria
Mgr. Monika Koudelková

18048
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.
Zbývá 10 volných míst!


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152452080024.04.
2018
Šlapanice
Univerzitní Centrum Šlapanice Masarykova univerzita
Ing. Marcela Pavlová

18041
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152469360026.04.
2018
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18043
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152469360026.04.
2018
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
JUDr. Jana Traplová

18049
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152469360026.04.
2018
Brno
COWO Brno
Mgr. Monika Koudelková

18078
EVIDENCE OBYVATEL A VIDIMACE A LEGALIZACE V PRAXI OHLAŠOVEN


Akreditace V akreditačním řízení


Mimořádný seminář určený zejména pro úředníky/pracovníky ohlašoven, kteří zároveň provádějí ověřování listin a podpisů
152469360026.04.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Zdeňka Stránská

18085
Jméno a příjmení


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
152469360026.04.
2018
Ostrava
Hotel Maria
JUDr. Jana Hálová

18036
Rodinné a matriční právo v praxi matrik


Akreditace MV ČR: AK/PV-78/2018 AK/VE-46/2018


Jedinečná akce s jednou z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo
152590320010.05.
10.05.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
Zdeňka Stránská

18020
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152633520015.05.
2018
Plzeň
Hotel Victoria
Mgr. Monika Koudelková

18011
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152633520015.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18012
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
152633520015.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Drahoslava Pečinková

18037
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152633520015.05.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ing. Marcela Pavlová

18093
Stavební zákon - ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
152633520015.05.
2018
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Vladimíra Sedláčková

18067
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
152650800017.05.
2018
Zlín
Technologické inovační centrum
Mgr. Michal Tichý

18055
EVIDENCE OBYVATEL A VIDIMACE A LEGALIZACE V PRAXI OHLAŠOVEN


Akreditace V akreditačním řízení


Mimořádný seminář určený zejména pro úředníky/pracovníky ohlašoven, kteří zároveň provádějí ověřování listin a podpisů
152650800017.05.
2018
Olomouc
BEA centrum
Zdeňka Stránská

18081
Jméno a příjmení


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
152650800017.05.
2018
Plzeň
Hotel Victoria
JUDr. Jana Hálová

18056
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152694000022.05.
2018
Olomouc
BEA centrum
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18094
Stavební zákon-umisťování staveb a změny v souvislosti s novelou stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)


Akreditace MV ČR: AK/VE-81/2015, AK/PV-120/2015
152694000022.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Machačková

18013
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel


Akreditace MVČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015
152711280024.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Vraná

18073
Pozemní komunikace z pozice vlastníka, uživatele a úředníka


Akreditace MV ČR AK/PV-47/2018 AK/VE-27/2018
152711280024.05.
2018
Brno
COWO Brno
Mgr. Bc. David Mazánek

18101
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152711280024.05.
2018
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18038
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152754480029.05.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Jana Traplová

18069
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
152754480029.05.
2018
Liberec
Hotel Liberec
Mgr. Michal Tichý

18051
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152754480029.05.
2018
Brno
COWO Brno
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18064
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152771760031.05.
2018
Ostrava
Hotel Maria
JUDr. Jana Traplová

18026
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152814960005.06.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
JUDr. Jana Traplová

18014
Rodinné a matriční právo v praxi matrik


Akreditace MV ČR: AK/PV-78/2018 AK/VE-46/2018


Jedinečná akce s jednou z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo
152814960005.06.
05.06.
2018
Praha
Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT,
Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
Zdeňka Stránská

18065
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152814960005.06.
2018
Ostrava
Hotel Maria
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18057
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich.
152814960005.06.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Jana Vraná

18095
Stavební zákon-umisťování staveb a změny v souvislosti s novelou stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)


Akreditace MV ČR: AK/VE-81/2015, AK/PV-120/2015
152814960005.06.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Jana Machačková

18066
EVIDENCE OBYVATEL A VIDIMACE A LEGALIZACE V PRAXI OHLAŠOVEN


Akreditace V akreditačním řízení


Mimořádný seminář určený zejména pro úředníky/pracovníky ohlašoven, kteří zároveň provádějí ověřování listin a podpisů
152832240007.06.
2018
Ostrava
Dům kultury Akord
Zdeňka Stránská

18083
Jméno a příjmení


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
152935920019.06.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Jana Hálová

18100
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152935920019.06.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Marcela Pavlová