V.S. Výpis všech seminářů Datum Místo Lektor

18056
Sociální práce s manipulativními rodiči
Seminář je plně obsazen


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152694000022.05.
2018
Olomouc
BEA centrum
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18078
EVIDENCE OBYVATEL A VIDIMACE A LEGALIZACE V PRAXI OHLAŠOVEN
Seminář je plně obsazen


Akreditace V akreditačním řízení


POZOR! Došlo ke změně termínu z 26.4. na 22.5. Mimořádný seminář určený zejména pro úředníky/pracovníky ohlašoven, kteří zároveň provádějí ověřování listin a podpisů
152694000022.05.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
Zdeňka Stránská

18094
Stavební zákon-umisťování staveb a změny v souvislosti s novelou stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
Seminář je plně obsazen


Akreditace MV ČR: AK/VE-81/2015, AK/PV-120/2015
152694000022.05.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Machačková

18073
Pozemní komunikace z pozice vlastníka, uživatele a úředníka
Zbývá 9 volných míst!


Akreditace MV ČR AK/PV-47/2018 AK/VE-27/2018
152711280024.05.
2018
Brno
COWO Brno
Mgr. Bc. David Mazánek

18038
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152754480029.05.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
JUDr. Jana Traplová

18069
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Zbývají 2 volná místa!


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
152754480029.05.
2018
Liberec
Hotel Liberec
Mgr. Michal Tichý

18051
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152754480029.05.
2018
Brno
COWO Brno
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18064
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152771760031.05.
2018
Ostrava
Hotel Maria
JUDr. Jana Traplová

18026
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152814960005.06.
2018
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
JUDr. Jana Traplová

18014
Rodinné a matriční právo v praxi matrik


Akreditace MV ČR: AK/PV-78/2018 AK/VE-46/2018


Jedinečná akce s jednou z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo
152814960005.06.
05.06.
2018
Praha
Kongresové centrum, Masarykova kolej ČVUT,
Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
Zdeňka Stránská

18037
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.
Zbývá 9 volných míst!


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


POZOR! Došlo ke změně termínu z 15.5. na 5.6. Aplikační praxe po účinnosti novely.
152814960005.06.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ing. Marcela Pavlová

18065
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
152814960005.06.
2018
Ostrava
Hotel Maria
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová

18057
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Zbývá 5 volných míst!


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich. !! Změna lektora !!
152814960005.06.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Michal Tichý

18095
Stavební zákon-umisťování staveb a změny v souvislosti s novelou stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)


Akreditace MV ČR: AK/VE-81/2015, AK/PV-120/2015
152814960005.06.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Jana Machačková

18066
EVIDENCE OBYVATEL A VIDIMACE A LEGALIZACE V PRAXI OHLAŠOVEN


Akreditace V akreditačním řízení


Mimořádný seminář určený zejména pro úředníky/pracovníky ohlašoven, kteří zároveň provádějí ověřování listin a podpisů
152832240007.06.
2018
Ostrava
Dům kultury Akord
Zdeňka Stránská

18105
Právo na informace, vs. ochrana údajů s přihlédnutím ke GDPR


Akreditace V akreditačním řízení
152875440012.06.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr. Miloš Tuháček

18013
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel
Zbývají 4 volná místa!


Akreditace MVČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015


POZOR! Došlo ke změně termínu z 24.5. na 14.6.
152892720014.06.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Jana Vraná

18048
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152892720014.06.
2018
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Ing. Marcela Pavlová

18083
Jméno a příjmení


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
152935920019.06.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr. Jana Hálová

18100
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152935920019.06.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Marcela Pavlová

18101
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


POZOR! Došlo ke změně termínu z 24.5. na 28.6.
153013680028.06.
2018
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Bc. Alena Reitmayerová-Weberová