V.S. Výpis všech seminářů Datum Místo Lektor

20041
Kontrolní vážení vozidel, správní trestání z pohledu správního orgánu - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. ONLINE formou v prostředí Microsoft Teams.
Seminář je plně obsazen


Akreditace AK/VE-192/2019 AK/PV-320/2019


Seminář proběhne online formou dne 26.11.2020. Přihlášeným účastníkům zašleme přihlašovací kódy. Zahájení bude v 9,00 hod.
160634520026.11.
2020
On-line seminář
On-line seminář
Mgr. Michal Tichý

20006
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“. ONLINE formou v prostředí Microsoft Teams.


Akreditace MV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017


Seminář proběhne online formou dne 1.12.2020. Přihlášeným účastníkům zašleme přihlašovací kódy. Zahájení bude v 9,00 hod.
160677720001.12.
2020
On-line seminář
On-line seminář
Mgr. Michal Tichý

20027
Obstrukce v judikatuře
Seminář byl zrušen


Akreditace MV ČR AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018


Seminář je z termínu 30. 04 2020 přesunut na termín 08. 12. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160677720001.12.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

20014
Sociální práce s manipulativními rodiči. ONLINE formou v prostředí Microsoft Teams.


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP


Seminář proběhne online formou dne 3.12.2020. Přihlášeným účastníkům zašleme přihlašovací kódy. Zahájení bude v 9,00 hod.
160695000003.12.
2020
On-line seminář
On-line seminář
Bc. Alena Košťáková (dříve Reitmayerová)

20063
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi
Seminář byl zrušen


Akreditace v akreditačním řízení
160695000003.12.
2020
Plzeň
Hotel Victoria
Miroslav Černý

20005
Evidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.ONLINE formou v prostředí Microsoft Teams.


Akreditace MVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015


Seminář proběhne online formou dne 8.12.2020. Přihlášeným účastníkům zašleme přihlašovací kódy. Zahájení bude v 9,00 hod.
160738200008.12.
2020
On-line seminář
On-line seminář
JUDr. Drahoslava Pečinková

20059
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi
Seminář byl zrušen


Akreditace v akreditačním řízení
160738200008.12.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Miroslav Černý

20056
Vodoprávní řízení pro úředníky územně samosprávných celků Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Seminář byl zrušen


Akreditace AK/PV-179/2020 AK/VE-117/2020


Seminář proběhne online formou dne 10.12.2020. Přihlášeným účastníkům zašleme přihlašovací kódy. Zahájení bude v 9,00 hod.
160755480010.12.
2020
Olomouc
BEA centrum
Ing. Martin Mareš DiS.

20077
Námitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel


Akreditace MV ČR: AK/VE-76-2015 AK/PV-115/2015


Seminář proběhne ONLINE formou v prostředí Microsoft Teams. Přihlášeným účastníkům zašleme přihlašovací kódy. Zahájení bude v 9,00 hod..
160755480010.12.
2020
On-line seminář
On-line seminář
Mgr. Michal Tichý

19175
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona. ONLINE formou v prostředí Microsoft Teams.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Seminář proběhne online formou dne 5.12.2020. Přihlášeným účastníkům zašleme přihlašovací kódy. Zahájení bude v 9,00 hod.
160798680015.12.
2020
On-line seminář
On-line seminář
Ing. Marcela Pavlová