Jméno lektoraPopis
Ing. Pavlová Marcela Náměstkyně pro řízení sekce stavebního řádu MMR ČR s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblasti veřejné správy. Spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu. Patří k předním odborníkům v oblasti stavebního řádu a je zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Je


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Pavlová Marcela Datum Místo Lektor

22013
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb dle stavebního zákona - on-line


Akreditace AK/PV-250/2021 // AK/VE-141/2021
165351600026.05.
2022
On-line seminář
On-line seminář
Ing. Marcela Pavlová