Jméno lektoraPopis
Ing. Pavlová Marcela Náměstkyně pro řízení sekce stavebního řádu MMR ČR s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblasti veřejné správy. Spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu. Patří k předním odborníkům v oblasti stavebního řádu a je zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Je


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Pavlová Marcela Datum Místo Lektor

18037
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152633520015.05.
2018
Karlovy Vary
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ing. Marcela Pavlová

18048
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.
Zbývá 10 volných míst!


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152452080024.04.
2018
Šlapanice
Univerzitní Centrum Šlapanice Masarykova univerzita
Ing. Marcela Pavlová

18100
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015


Aplikační praxe po účinnosti novely.
152935920019.06.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Ing. Marcela Pavlová