Jméno lektoraPopis
JUDr. Sedláčková Vladimíra Zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu, spoluautorka zákona o vyvlastnění. Je zkušební komisařka a lektorka na zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní správy.


V.S. Vypsané semináře lektorem  JUDr. Sedláčková Vladimíra Datum Místo Lektor