Jméno lektoraPopis
Mgr. Tichý Michal Právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadu Zlínského kraje Spoluautor komentáře k zákonu 13/1997 Sb., a komentáře k zákonu 56/2001 Sb. Přednáší a zkouší v rámci ZOZ jak obecnou, tak i zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. Setkat se s ním můžete i u zkoušek podle zákona č. 250/2016 Sb.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Tichý Michal Datum Místo Lektor

18184
Vybrané přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., včetně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
Zbývá 7 volných míst!


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
154206360013.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Michal Tichý

18195
Vybrané přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., včetně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
154344600029.11.
2018
Zlín
Technologické inovační centrum
Mgr. Michal Tichý

18207
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017


Seminář zohledňuje aktuální právní úpravu (zákon č. 193/2018 Sb. a GDPR)
154387800004.12.
2018
Praha
Dejvice - NTK
Mgr. Michal Tichý