Jméno lektoraPopis
Mgr. Tichý Michal Právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadě Zlínského kraje Spoluautor komentáře k zákonu 13/1997 Sb., a současně i připravovaného komentáře k zákonu 56/2001 Sb. Je zařazen mezi odborníky zkoušející jak obecnou část ZOZ, tak i zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Tichý Michal Datum Místo Lektor

18069
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
Seminář je plně obsazen


Akreditace AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
152754480029.05.
2018
Liberec
Hotel Liberec
Mgr. Michal Tichý

18057
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Zbývají 3 volná místa!


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich. !! Změna lektora !!
152814960005.06.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Michal Tichý