Jméno lektoraPopis
Mgr. Tichý Michal Právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadu Zlínského kraje Spoluautor komentáře k zákonu 13/1997 Sb., a komentáře k zákonu 56/2001 Sb. Přednáší a zkouší v rámci ZOZ jak obecnou, tak i zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. Setkat se s ním můžete i u zkoušek podle zákona č. 250/2016 Sb.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Tichý Michal Datum Místo Lektor

22014
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - Technické přestupky v dopravě-na pomezí více zákonů - on-line


Akreditace AK/PV-111/2022 // AK/VE-55/2022
165515760014.06.
2022
On-line seminář
On-line seminář
Mgr. Michal Tichý