Jméno lektoraPopis
Mgr. Tichý Michal Právník oddělení dopravy a správních agend na Krajském úřadu Zlínského kraje Spoluautor komentáře k zákonu 13/1997 Sb., a komentáře k zákonu 56/2001 Sb. Přednáší a zkouší v rámci ZOZ jak obecnou, tak i zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. Setkat se s ním můžete i u zkoušek podle zákona č. 250/2016 Sb.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Tichý Michal Datum Místo Lektor

23016
Doručování a komunikace s osobami vystupujícími v přestupkovém řízení - on-line.


Akreditace AK/PV-726/2023 // AK/VE-359/2023


!!POZOR!! Seminář přeložen na nový termín 18.1.2024
170553240018.01.
2024
On-line seminář
On-line seminář
Mgr. Michal Tichý