* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Olomouc - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 21, Olomouc

Ze zastávky Hlavní nádraží autobusem č.13 - výstup na zastávce Šlechtitelů. Z autobusového nádraží linkou 19/23 s přestupem na zastávce Vejdovského na linku 13. Vystoupíte opět na zastávce Šlechtitelů.
V.S. Vypsané semináře pro město  Olomouc Datum Místo Lektor

20056
Vodoprávní řízení pro úředníky územně samosprávných celků Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Akreditace AK/PV-179/2020 AK/VE-117/2020


Seminář je z termínu 22. 09. 2020 přesunut na termín 10. 12. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160755480010.12.
2020
Olomouc
BEA centrum
Ing. Martin Mareš DiS.

20075
Sociální práce s manipulativními rodiči


Akreditace MPSVA2017/0669-SP/PC/VP
160755480010.12.
2020
Olomouc
BEA centrum
Bc. Alena Reitmayerová

20079
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace


Akreditace AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
160574040019.11.
2020
Olomouc
BEA centrum
Zdeňka Stránská

20081
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace AK/PV-123/2020 AK/VE-79/2020


Seminář je z termínu 21. 05. 2020 přesunut na termín 06. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160617240024.11.
2020
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.