* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Olomouc - Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 21, Olomouc

Ze zastávky Hlavní nádraží autobusem č.13 - výstup na zastávce Šlechtitelů. Z autobusového nádraží linkou 19/23 s přestupem na zastávce Vejdovského na linku 13. Vystoupíte opět na zastávce Šlechtitelů.
V.S. Vypsané semináře pro město  Olomouc Datum Místo Lektor

18181
Jméno a příjmení


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
154223640015.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Jana Hálová

18182
Vymáhání podle daňového řádu ve správní praxi


Akreditace MVČR: AK/PV-172/2015 AK/VE-117/2015
154085400030.10.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Jiří Jung

18183
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017


Seminář zohledňuje novelu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury
154102680001.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Ladislav Hireš

18184
Vybrané přestupky dle zákona č. 361/2000 Sb., včetně objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
Zbývá 7 volných míst!


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
154206360013.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Michal Tichý

18185
Kompenzační výsadby jako součást povolování kácení dřevin rostoucích mimo les


Akreditace V akreditačním řízení
154448280011.12.
2018
Olomouc
BEA centrum
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18186
Ohlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.


Akreditace MV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
154448280011.12.
2018
Olomouc
BEA centrum
Ing. Marcela Pavlová

18202
Choroby (houby) okrasných dřevin v praxi odborů životního prostředí


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
154223640015.11.
2018
Olomouc
BEA centrum
Ing. Jiří Rozsypálek