* Kliknutím na název místa zobrazíte informace
Brno - Hotel Slovan
Lidická 23, 602 00 Brno

Od vlakového nebo autobusového nádraží, tramvají č. 1 nebo 6 k Hotelu Slovan - zastávka Antonínská.
V.S. Vypsané semináře pro město  Brno Datum Místo Lektor

18045
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ-Pořizování nástrojů územního plánování, vybrané problémy z praxe a změny po novele stavebního zákona


Akreditace MVČR: AK-PV-177/2017 AK/VE-100/2017


Na semináři bude prezentován stav po novele SZ účinné od 1. 1. 2018.
152391600017.04.
2018
Brno
COWO Brno
Ing. Eva Fialová

18046
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152167320022.03.
2018
Brno
COWO Brno
JUDr. Ladislav Hireš

18047
Řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Akreditace MVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015


Seminář zohledňuje nový zákon č. 250/2016 Sb. o přestupcích a řízení o nich.
152408880019.04.
2018
Brno
COWO Brno
Mgr. Jana Vraná

18049
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
152469360026.04.
2018
Brno
COWO Brno
Mgr. Monika Koudelková

18050
Zákon na ochranu zvířat a kompetence měst a obcí


Akreditace MVČR: AK/PV-198/2015 // AK/VE-133/2015


Zákon na ochranu zvířat a jeho novelizace
152029080006.03.
2018
Brno
COWO Brno
JUDr. Jana Traplová

18051
Kácení, posuzování a ochrana dřevin rostoucích mimo les - dopady OZ do praxe úřadů


Akreditace MV ČR: AK/VE-78/2015, AK/PV-117/2015
152754480029.05.
2018
Brno
COWO Brno
Ing. Jaroslav Kolaří­k Ph.D.

18073
Pozemní komunikace z pozice vlastníka, uživatele a úředníka


Akreditace MV ČR AK/PV-47/2018 AK/VE-27/2018
152711280024.05.
2018
Brno
COWO Brno
Mgr. Bc. David Mazánek

18084
Jméno a příjmení
Zbývá 10 volných míst!


Akreditace AK/VE-97/2017 AK/PV-206/2017
152331120010.04.
2018
Brno
COWO Brno
JUDr. Jana Hálová